Sıkça Sorulan Sorular (BYF)

Borsa Yatırım Fonu nedir?

Borsa Yatırım Fonu bir endeksi takip eden, takip ettiği endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsada işlem gören yatırım fonudur. Fonun içeriği, takip edilen endeksin içeriğinin bire bir kopya edilmesi ile oluşturulur. Borsa Yatırım Fonları aynı zamanda hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolaylıkla alınıp satılabilme ile yatırım fonlarının riski dağıtma, yatırım yaptığı piyasaların getirilerinden yatırımcıları yararlandırma gibi özelliklerini birleştirmektedir. Borsa Yatırım Fonu payları, hisse senetlerinde olduğu gibi istenilen aracı kurum kullanılarak Borsa İstanbul'dan alınıp satılabilir. 

Borsa Yatırım Fonunun avantajları nelerdir?

İşlem Kolaylığı

Borsa Yatırım Fonu alım satım işlemleri hisse senetleri ile aynıdır. Borsa Yatırım Fonu Borsa İstanbul'un işleme açık olduğu her gün seans saatleri içerisinde hisse senetleri ile aynı şekilde alınıp satılabilmektedir. Borsa İstanbul'da aracılık yapma yetkisine sahip tüm aracı kurumlardan herhangi bir hisse senedi gibi emir verilerek işlemler gerçekleştirilebilir. Borsa Yatırım Fonu işlemlerine ilişkin takas süresi de yine hisse senetlerinde olduğu gibi 2 gündür. Borsa Yatırım Fonu yatırım fonlarında uygulanmakta olan ileri fiyat sistemi dışındadır. 

Riskin Dağıtılması

Borsa Yatırım Fonu yatırımcılara tek bir işlem ile dengeli bir portföye ortak olma imkânı sunmaktadır. Piyasalardaki beklentiler paralelinde yatırım yapan yatırımcılar tek bir menkul kıymete yatırım yapmak yerine Türkiye Sermaye Piyasaları'nda işlem gören menkul kıymetlerden oluşan bir portföye yatırım yaparak risklerini dağıtabilirken, takip ettikleri endeks sayesinde de piyasadaki hareketlerin içinde olma olanağına sahip olurlar. 

Düşük Maliyet

Borsa Yatırım Fonu yatırımcılara tüm bu avantajları oldukça düşük maliyetle sunmaktadır. Borsa Yatırım Fonları'nın yönetim ücretleri diğer yatırım fonlarına oranla daha düşüktür. Buna ek olarak yatırımcılar, Borsa İstanbul'dan yaptıkları işlemlerde sadece aracı kurumların tahsil ettikleri işlem komisyonunu ödemektedirler. 

Şeffaflık

Borsa Yatırım Fonu her işlem günü gösterge niteliğindeki portföy kompozisyonunu açıklamaktadır. Bu sayede yatırımcılar yatırımlarının içeriğini günlük bazda takip edebilmektedirler. 

Günlük İzleme İmkânı

Borsa Yatırım Fonu yatırımcılarına diğer fonlarda olduğu gibi günde sadece 1 kez değil, Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde 15 saniyede bir gösterge niteliğinde net aktif değer açıklamaktadır. Bu sayede yatırımcılar değişen piyasa koşullarına ve menkul kıymet fiyatlarının fonun net aktif değerini ne oranda etkilediğine ilişkin fikre sahip olabilmektedirler. 

Borsa Yatırım Fonlarında işlem yapmak kolay mı?

Borsa Yatırım Fonları hisse senetleri ile aynı şekilde işlem görmektedirler. Çalıştığınız aracı kurum hangisi olursa olsun Borsa Yatırım Fonları'nı alıp satabilirsiniz. Bu fonlarda yapılan işlemlerin takası da T+2 olarak gerçekleştirilmektedir. 

Borsa Yatırım Fonlarının riskleri nelerdir?

Borsa Yatırım Fonları takip ettikleri endeksin getirilerini yansıtmayı amaçlarlar. Bu nedenle takip edilen endeks değer kaybederse fonun fiyatı da değer yitirebilir. Borsa Yatırım Fonlarının portföylerindeki varlıklar, diğer yatırım fonlarında olduğu gibi Takasbank'da saklanır. 

Net Aktif Değer ne demektir?

Net Aktif Değer gün sonunda ilan edilen fon fiyatıdır. 

Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer ne demektir?

Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer Borsa Yatırım Fonlarının anlık net aktif değeridir. Açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir. 

İşlem fiyatı ne demektir?

Borsa Yatırım Fonunun Borsa İstanbul'da alınıp satıldığı anda oluşan fiyattır. 

Gösterge Niteliğindeki Portföy Kompozisyonu ne demektir?

Gösterge Niteliğindeki Portföy Kompozisyonu Borsa Yatırım Fonunun belirli bir pay sayısına denk gelen portföy yapısıdır. Bu sayede yatırımcı örneğin 5,000 fon payına denk gelen portföy kompozisyonunu takip ederek hangi portföy yapısına ortak olduğunu son derece şeffaf bir şekilde takip edebilmektedir. 

Borsa Yatırım Fonlarının diğer yatırım fonlarından ne farkı var?

Borsa Yatırım Fonlarının diğer yatırım fon türlerinden ciddi farkları mevcuttur: 

• Borsa İstanbul'da aynı bir hisse senedi gibi alınıp satılabilmesi 

• Sık aralıklarla net aktif değerini açıklaması 

• Portföy kompozisyonunu her sabah ilan etmesi 

• Yönetim ücretinin daha düşük olması 

Borsa Yatırım Fonlarının vergilendirilmesi nasıl olmaktadır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında stopaj uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, yatırımcıların Hisse Yoğun Fon niteliğine sahip borsa yatırım fonlarının alım-satımından elde ettikleri kazanç üzerinden banka ve/veya aracı kurumlarca %0 oranında stopaj uygulanır. Öte yandan Hisse Yoğun Fon niteliğine sahip borsa yatırım fonlarının dışındaki borsa yatırım fonları için vergilendirme, yatırımcının satış yaptığı sırada banka veya aracı kurumlar tarafından yatırımcının elde ettiği kazanç üzerinden %10 stopaj uygulanarak yapılacaktır. Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının (Hisse Senedi Yoğun fon niteliğinde olmayanlar) bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler ise tevkifat kapsamı dışındadır.

Gösterge Net Aktif Değer

26.4.2019 - 13:02:27


33,19954 TL

% -0,027798