Fonun Adı İŞ PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Baz Aldığı Endeks BIST 30 Endeksi
İlk İşlem Tarihi 25/05/2007
Dönüşüm Tarihi 22/07/2015
BIAŞ Kodu ISY30
GNAD* Kodu Bloomberg: ISY30 TI Equity
Matrix: ISY30I
Reuters: ISBYH
GNAD* Yayın Sıklığı 15 Saniye
Yönetim Ücreti Yüzbinde 1,92 / Gün
ISIN TRYISMD00035
Takasbank Kodu ISC
* GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer
** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma
İşlem Bilgileri
Asgari KBO Birimi 5.000
İşlem Pazarı Borsa İstanbul Fon Pazarı
İşlem Kodu ISY30
İşlem Saatleri 10:00 - 12:40 / 13:00 - 18:10
Lot Büyüklüğü 1 Pay
Takas Süresi T+2
Fiyat Marjı Ulusal Pazar ile aynı


Gösterge Net Aktif Değer

22.2.2019 - 16:54:50


35,895414 TL

% 0,549046