Sıkça Sorulan Sorular (BYF)
Sıkça Sorulan Sorular (ISY30)
Bize Sorun
Vergilendirme
İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
 
 
Fon Bilgileri
İçtüzük
Aylık Bülten
Asgari İşlem Birimi Lot Değeri
Kurumsal Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Bağımsız Denetim Raporu
 
 
İŞBYF'ye ilişkin duyurular
 
 
Yasal Duyurular