Sıkça Sorulan Sorular (BYF)
Sıkça Sorulan Sorular (ISY30)
Bize Sorun
Vergilendirme
İzahname
Yatırımcı Bilgi Formu
 
 
Fon Bilgileri
İçtüzük
Aylık Bülten
Asgari İşlem Birimi Lot Değeri
Kurumsal Sürekli Bilgilendirme Formu
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Bağımsız Denetim Raporu
 
 
İŞBYF'ye ilişkin duyurular
 
 
Yasal Duyurular
 
 
 
Fonun Bilgileri
 
Fonun Adı İŞ PORTFÖY BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Baz Aldığı Endeks BIST 30 Endeksi
İlk İşlem Tarihi 25/05/2007
Dönüşüm Tarihi 22/07/2015
BIAŞ Kodu ISY30
GNAD* Kodu  
 
 
 
Matrix: ISY30I
Reuters: ISBYH
GNAD* Yayın Sıklığı 15 Saniye
Yönetim Ücreti Yüzbinde 1,92 / Gün
ISIN TRYISMD00035
Takasbank Kodu ISC
* GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer
** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma
İşlem Bilgileri
Asgari KBO Birimi 5.000
İşlem Pazarı Borsa İstanbul Fon Pazarı
İşlem Kodu ISY30
İşlem Saatleri 9:35 - 12:30 / 14:15 - 17:30
Lot Büyüklüğü 1 Pay
Takas Süresi T+2
Fiyat Marjı Ulusal Pazar ile aynı